متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج سید مجید بنی فاطمه  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [1.68]
دریافت بخش 2 - [2.86]
دریافت بخش 3 - [7.32]
دریافت بخش 4 - [10.94]
دریافت بخش 5 - [6.78]