متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج سید مجید بنی فاطمه  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [5.51]
دریافت بخش 2 - [12.84]
دریافت بخش 3 - [5.08]
دریافت بخش 4 - [1.55]
دریافت بخش 5 - [11.30]