متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج سید مجید بنی فاطمه  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [4.20]
دریافت بخش 2 - [3.37]
دریافت بخش 3 - [3.38]
دریافت بخش 4 - [12.39]
دریافت بخش 5 - [3.21]
دریافت بخش 6 - [14.73]