متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج سید مجید بنی فاطمه  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [7.11]
دریافت بخش 2 - [2.68]
دریافت بخش 3 - [2.89]
دریافت بخش 4 - [1]
دریافت بخش 5 - [1.52]
دریافت بخش 6 - [9.49]