متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج سید مجید بنی فاطمه  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [9.26]
دریافت بخش 2 - [2.17]
دریافت بخش 3 - [2.86]
دریافت بخش 4 - [4.7]
دریافت بخش 5 - [9.65]