متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج سید محمد جوادی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [10.08]
دریافت بخش 2 - [9.9]
دریافت بخش 3 - [2.43]
دریافت بخش 4 - [11.47]
دریافت بخش 5 - [23.66]