متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج سید مجید بنی فاطمه  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [11.02]
دریافت بخش 2 - [1]
دریافت بخش 3 - [8.46]
دریافت بخش 4 - [4.05]
دریافت بخش 5 - [5.42]
دریافت بخش 6 - [3.63]