متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج سید مجید بنی فطمه  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [9.35]
دریافت بخش 2 - [6.45]
دریافت بخش 3 - [8.37]
دریافت بخش 4 - [8.10]
دریافت بخش 5 - [5.70]
دریافت بخش 6 - [3.56]
دریافت بخش 7 - [8.09]