متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج سعید حدادیان و محمد حسین حدادیان  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [9.08]
دریافت بخش 2 - [8.96]
دریافت بخش 3 - [6.99]
دریافت بخش 4 - [4.55]
دریافت بخش 5 - [7.66]