متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [13.58]
دریافت بخش 2 - [8.08]
دریافت بخش 3 - [4.22]
دریافت بخش 4 - [7.69]
دریافت بخش 5 - [4.03]
دریافت بخش 6 - [7.30]
دریافت بخش 7 - [8.44]