متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [1.64]
دریافت بخش 2 - [6.11]
دریافت بخش 3 - [2.33]
دریافت بخش 4 - [8.90]
دریافت بخش 5 - [14.39]