متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [12.35]
دریافت بخش 2 - [11.25]
دریافت بخش 3 - [2.87]
دریافت بخش 4 - [1]
دریافت بخش 5 - [8.24]
دریافت بخش 6 - [8.47]