متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [9.94]
دریافت بخش 2 - [8.60]
دریافت بخش 3 - [10.43]
دریافت بخش 4 - [4.16]
دریافت بخش 5 - [9.43]
دریافت بخش 6 - [12.85]