متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [1.05]
دریافت بخش 2 - [14.79]
دریافت بخش 3 - [2.73]
دریافت بخش 4 - [11.72]
دریافت بخش 5 - [4.11]
دریافت بخش 6 - [5.66]