متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [12.12]
دریافت بخش 2 - [13.07]
دریافت بخش 3 - [5.81]
دریافت بخش 4 - [9.54]
دریافت بخش 5 - [3.87]
دریافت بخش 6 - [2.53]