متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [24.90]
دریافت بخش 2 - [21.87]
دریافت بخش 3 - [14.71]
دریافت بخش 4 - [20.19]