متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [15.23]
دریافت بخش 2 - [10.20]
دریافت بخش 3 - [6.38]
دریافت بخش 4 - [8.23]
دریافت بخش 5 - [7.67]