متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح سید مجید بنی فاطمه  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [9.86]
دریافت بخش 2 - [1.97]
دریافت بخش 3 - [3.92]
دریافت بخش 4 - [7.50]
دریافت بخش 5 - [7.84]
دریافت بخش 6 - [3.34]
دریافت بخش 7 - [5.81]