متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [25 مگابایت]
دریافت بخش 2 - [9.43 مگابایت]
دریافت بخش 3 - [6.53 مگابایت]
دریافت بخش 4 - [4.96 مگابایت]
دریافت بخش 5 - [4 مگابایت]
دریافت بخش 6 - [10 مگابایت]
دریافت بخش 7 - [9.91 مگابایت]