متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [23.40]
دریافت بخش 2 - [10.04]
دریافت بخش 3 - [3.48]
دریافت بخش 4 - [7.36]
دریافت بخش 5 - [4]
دریافت بخش 6 - [7.09]
دریافت بخش 7 - [5.35]