متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [28.84]
دریافت بخش 2 - [4.67]
دریافت بخش 3 - [8.48]
دریافت بخش 4 - [3.09]
دریافت بخش 5 - [7.50]
دریافت بخش 6 - [5.67]
دریافت بخش 7 - [7.13]
دریافت بخش 8 - [6.05]