متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی،حاج ابراهیم رحیمی،کربلایی حسین طاهری  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه_کنند گریه به تو ماهیان دریایی) [23.46]
دریافت بخش 2 - (زمینه_دلتنگیام مونس زخمای دل دیروزه) [29.09]
دریافت بخش 3 - (واحد_بلا میباره مادرم بیماره) [12.17]
دریافت بخش 4 - (تک_آیینه ی تمام نمای خدا علیست) [6.31]
دریافت بخش 5 - (شور _دشمن به دشمنی خود اقرار میکند) [14.44]
دریافت بخش 6 - (شور _همه ی امیدم تموم عمرم آرزو داشتم که تو رومی دیدم) [14.89]