متن پیام شما


در زیر فایل های صوتی مراسم عزاداری فاطمیه ۱۳۹۶ شب اول مربوط قرار گرفته است.


مشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه_می دانم اینجایی و من را زیر پر داری) [25.14]
دریافت بخش 2 - (زمینه_ای بانوی علی یا بضعه النبی) [7.48]
دریافت بخش 3 - (زمینه_ها علی بشر کیف بشر) [2]
دریافت بخش 4 - (زمینه_کسی که در های بسته رو فتح کرد) [25.72]
دریافت بخش 5 - (شور زمینه_پدر خاک پسرت خاک نشد) [11.71]
دریافت بخش 6 - (شور زمینه_بذار بگم با زبون ساده ) [1.26]
دریافت بخش 7 - (واحد_هیزم رسید و آتشی از در بلند شد) [8.31]
دریافت بخش 8 - (سنگین_سلام ای جواب سلام خدا) [18.42]
دریافت بخش 9 - (شور_حی علی الصلاه محرابم رویت) [19.69]
دریافت بخش 10 - (شور_مبریدم که در این دشت مرا کاری هست) [2.14]