متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج سید مجید بنی فاطمه  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [29.93]
دریافت بخش 2 - [8.56]
دریافت بخش 3 - [3]
دریافت بخش 4 - [5.66]
دریافت بخش 5 - [4.44]
دریافت بخش 6 - [4]
دریافت بخش 7 - [8.58]
دریافت بخش 8 - [14]