متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمد رضا طاهری  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [20]
دریافت بخش 2 - [12.48]
دریافت بخش 3 - [4.83]
دریافت بخش 4 - [8.63]
دریافت بخش 5 - [2.36]
دریافت بخش 6 - [14.34]