متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمد رضا طاهری  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [19.58]
دریافت بخش 2 - [11.85]
دریافت بخش 3 - [5.39]
دریافت بخش 4 - [6.46]
دریافت بخش 5 - [12.15]
دریافت بخش 6 - [5]