متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [13.61]
دریافت بخش 2 - [14.36]
دریافت بخش 3 - [5.75]
دریافت بخش 4 - [2.49]
دریافت بخش 5 - [17]
دریافت بخش 6 - [7.43]