متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [18.79]
دریافت بخش 2 - [13.84]
دریافت بخش 3 - [6.80]
دریافت بخش 4 - [5]
دریافت بخش 5 - [15.43]
دریافت بخش 6 - [2.88]