متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمد رضا طاهری  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [25]
دریافت بخش 2 - [19.43]
دریافت بخش 3 - [3.50]
دریافت بخش 4 - [13.53]
دریافت بخش 5 - [10.26]
دریافت بخش 6 - [3.97]