متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی,حاج سید مجید بنی فاطمه  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [24.86]
دریافت بخش 2 - [9.27]
دریافت بخش 3 - [4]
دریافت بخش 4 - [4.70]
دریافت بخش 5 - [8.54]
دریافت بخش 6 - [5]
دریافت بخش 7 - [6.72]