متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمدرضا طاهری  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [24.94]
دریافت بخش 2 - [16.23]
دریافت بخش 3 - [7.29]
دریافت بخش 4 - [2.76]
دریافت بخش 5 - [4]