متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمدرضا طاهری  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [33]
دریافت بخش 2 - [11.37]
دریافت بخش 3 - [3.98]
دریافت بخش 4 - [7.73]
دریافت بخش 5 - [13.47]
دریافت بخش 6 - [11.75]
دریافت بخش 7 - [5.18]