متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج سعید حدادیان  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [35.15]
دریافت بخش 2 - [17.13]
دریافت بخش 3 - [5.73]
دریافت بخش 4 - [5.76]
دریافت بخش 5 - [8.28]