متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی٬حاج محمدرضا طاهری  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [33.33]
دریافت بخش 2 - [6.63]
دریافت بخش 3 - [8.87]
دریافت بخش 4 - [11.74]
دریافت بخش 5 - [4.97]
دریافت بخش 6 - [6.20]
دریافت بخش 7 - [8.25]
دریافت بخش 8 - [5.62]