متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه) [اعلام نشده]
دریافت بخش 2 - (روضه) [اعلام نشده]
دریافت بخش 3 - (زمینه) [اعلام نشده]
دریافت بخش 4 - (واحد) [اعلام نشده]
دریافت بخش 5 - (روضه) [اعلام نشده]
دریافت بخش 6 - (شور) [اعلام نشده]
دریافت بخش 7 - (مناجات) [اعلام نشده]