متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه) [1.24 مگابایت]
دریافت بخش 2 - [3.24 مگابایت]
دریافت بخش 3 - [8.10مگابایت ]
دریافت بخش 4 - [13.1 مگابایت]
دریافت بخش 5 - [9.25 مگابایت]
دریافت بخش 6 - [5.12 مگابایت]
دریافت بخش 7 - [7.80مگابایت ]
دریافت بخش 8 - [8.50 مگابایت]