متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه) [1.24 مگابایت]
دریافت بخش 2 - [1.60 مگابایت]
دریافت بخش 3 - [1.21 مگابایت]
دریافت بخش 4 - [8.26 مگابایت]
دریافت بخش 5 - [8.06 مگابایت]
دریافت بخش 6 - [21.5 مگابایت]
دریافت بخش 7 - [14.6 مگابایت]
دریافت بخش 8 - [2.73 مگابایت]