متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه) [1.24 مگابایت]
دریافت بخش 2 - [19.1 مگابایت]
دریافت بخش 3 - [4.98 مگابایت]
دریافت بخش 4 - [4.54 مگابایت]
دریافت بخش 5 - [11.4 مگابایت]
دریافت بخش 6 - [17 مگابایت]
دریافت بخش 7 - [9.26 مگابایت]