متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح کربلایی محسن عراقی،کربلایی عمید عباس زاده  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه_استجابت زیر دست دست های فاطمیست) [9.22]
دریافت بخش 2 - (روضه_گرفتی لطف حیدر گفتنت را) [7.48]
دریافت بخش 3 - (پیش زمینه_ما زنده به لطف و رحمت زهراییم) [3.62]
دریافت بخش 4 - (زمینه_با همین دل بی ادعا همیشه از تو دم میزنم مادر) [11.39]
دریافت بخش 5 - (زمینه_مادرم یه لشگر شد پس فدای حیدر شد) [12.64]
دریافت بخش 6 - (شور _بانوی یاس لیلا ی علی از هر نظری همتای علی) [11.01]
دریافت بخش 7 - (شور _ای عشق خدا اسوه ی ایمان) [4.03]
دریافت بخش 8 - (واحد_ای مسافر علی پرستوی مهاجر علی) [10.30]
دریافت بخش 9 - (شور _عشق یعنی کربلا یعنی دو حرم) [12.63]
دریافت بخش 10 - (شور _مهر تو روی پیشونیم خورده) [5.28]
دریافت بخش 11 - (شور _هر چه که مدحش بنویسید ذره ای از مدح علی نیست) [8.67]
دریافت بخش 12 - (شور _قدم قدم بردم اسمتو قدم قدم باورم شدی) [3.52]
دریافت بخش 13 - (شور _من اون قطره ی بارون تو مثل موج دریایی) [5.20]
دریافت بخش 14 - (شور _وقتی قراره تو شفیعم باشی) [10.27]
دریافت بخش 15 - (شور _حرم به تلاتم نبض دلم تویی قرار دلم) [7.88]