متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج امین مقدم،کربلایی عمید عباس زاده  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه_همه است و آرزویم که ببینم از تو رویی) [18.29]
دریافت بخش 2 - (زمینه-خبر اومد تو خیمه مشک عمو دریده) [20.77]
دریافت بخش 3 - (زمینه_ابوالفضل ماه عالمین ابوالفضل نور) [13.16]
دریافت بخش 4 - (واحد_چله به چله آمده میدان سپاه تو) [11.17]
دریافت بخش 5 - (واحد_علقمه موج شد و قمرش ریخت به هم) [6.97]
دریافت بخش 6 - (شور _پرچم به دوشی و دو ابروی تو تیغ ذوالفقار) [12.86]
دریافت بخش 7 - (شور _ساقی سرت سلامت می بده مستم) [8.76]
دریافت بخش 8 - (شور _بر دم مرگ اگر پا به سرم بگذاری) [6.17]
دریافت بخش 9 - (مناجات_ای حضرت جبریل ثنا خوان تو عباس) [7.62]