متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی،حاج ابراهیم رحیمی  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (قرائت قرآن کریم_توسط برادر ارجمند استاد اشرفی) [16.60]
دریافت بخش 2 - (روضه_گرچه پرم باز میشود با ذکر استفار ها) [18.38]
دریافت بخش 3 - (زمینه_حسن دیده گریونه حسین سر به دیواره) [20.76]
دریافت بخش 4 - (شور زمینه_یه وقتایی که دلم تنگ عشقه) [10.58]
دریافت بخش 5 - (واحد_ما مسلمانیم اما ما مسلمان نجف) [12.25]
دریافت بخش 6 - (واحد_هم گفت تیغ ذکر تو را از سرت گذشت) [17.07]
دریافت بخش 7 - (تک_به عزم فتح خیبر رفت همان مردی که در دستش) [11.77]
دریافت بخش 8 - (شور _از خون فرق مولامون محراب کوفه پر خونه) [14.87]
دریافت بخش 9 - (شور _ای تشنه لب وای حسین) [14.40]