متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمد رضا طاهری  
  نوع فایل (فرمت) MP3  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - [16.35]
دریافت بخش 2 - [7.21]
دریافت بخش 3 - [2.33]
دریافت بخش 4 - [4.97]
دریافت بخش 5 - [5.74]
دریافت بخش 6 - [6.89]