متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمدرضا طاهری،کربلایی حسین طاهری  
  نوع فایل (فرمت) MP4  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (مناجات/دعای افتتاح_ای کاش قطره باشم دریا ی من تو باشی) [369.55]
دریافت بخش 2 - (روضه_ایوان نجف عجب صفایی دارد) [224]
دریافت بخش 3 - (زمینه_ای سلطان نجف هستم به زیر دینت) [137.11]
دریافت بخش 4 - (شور _آنکس که تو را شناخت جان را چه کند) [6.87]
دریافت بخش 5 - (شور _خدا رو شکر میکنم تو فکرتم همیشه) [97.87]
دریافت بخش 6 - (شور _ای تشنه لب حسین وای) [45.16]
دریافت بخش 7 - (روضه/مناجات_قرآن سر گرفتن) [208.51]