متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی،حاج ابراهیم رحیمی  
  نوع فایل (فرمت) MP4  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه_شبا اشکای خورشید) [86 مگابایت]
دریافت بخش 2 - (پیش زمینه_بی سر و سامان تو ام) [15.3 مگابایت]
دریافت بخش 3 - (زمینه_میشه با یه پرچم) [105.3 مگابایت]
دریافت بخش 4 - (شور زمینه) [15.8 مگابایت]
دریافت بخش 5 - (واحد_از سرور هر دوعالم) [46.3 مگابایت]
دریافت بخش 6 - (واحد) [16.3 مگابایت]
دریافت بخش 7 - (واحد_پر گرفتم به اشتیاق حسین) [36.4 مگابایت]
دریافت بخش 8 - (تک_ای دل بگیر) [53.9 مگابایت]
دریافت بخش 9 - (شور) [10.2 مگابایت]
دریافت بخش 10 - (شور_این عشقی که به سر من افتاده) [58.2 مگابایت]