متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج محمود کریمی  
  نوع فایل (فرمت) MP4  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 3 - (روضه) [53/94]
دریافت بخش 4 - (روضه) [35/65]
دریافت بخش 5 - (روضه) [49/16]
دریافت بخش 6 - (روضه) [100/97]
دریافت بخش 7 - (روضه) [85/05]