متن پیام شمامشخصات دریافت فایل
  نام مداح حاج امین مقدم،کربلایی عمید عباس زاده  
  نوع فایل (فرمت) MP4  
  منبع هیئت ثارالله (مسجد امام الهادی)  
  لینک دانلود دریافت بخش 1 - (روضه_همه است و آرزویم که ببینم از تو رویی) [306.35]
دریافت بخش 2 - (زمینه-خبر اومد تو خیمه مشک عمو دریده) [136.32]
دریافت بخش 3 - (زمینه_ابوالفضل ماه عالمین ابوالفضل نور) [82.99]
دریافت بخش 4 - (واحد_چله به چله آمده میدان سپاه تو) [63.02]
دریافت بخش 5 - (واحد_علقمه موج شد و قمرش ریخت به هم) [45.41]
دریافت بخش 6 - (شور _پرچم به دوشی و دو ابروی تو تیغ ذوالفقار) [86.82]
دریافت بخش 7 - (شور _ساقی سرت سلامت می بده مستم) [48.13]
دریافت بخش 8 - (شور _بر دم مرگ اگر پا به سرم بگذاری) [27.35]