متن پیام شما


تصاویر قرار داده شده در زیر مربوط مراسم به هفتگی ۱۶ دی ۱۳۹۴ می باشد که می توانید مشاهده و دریافت نمایید.

تصاویر هفتگی ۱۶ دی ۱۳۹۴

تصاویر هفتگی ۱۶ دی ۱۳۹۴

تصاویر هفتگی ۱۶ دی ۱۳۹۴

تصاویر هفتگی ۱۶ دی ۱۳۹۴