متن پیام شما


تصاویر قرار داده شده در زیر مربوط به مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶ می باشد که می توانید مشاهده و دریافت نمایید.

تصاویر مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶

تصاویر مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶

تصاویر مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶

تصاویر مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶

تصاویر مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶

تصاویر مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶

تصاویر مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶

تصاویر مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶

تصاویر مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۶