متن پیام شما


تصاویر قرار داده شده در زیر مربوط به مراسم عزاداری شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری اول می باشد که می توانید مشاهده و دریافت نمایید.

تصاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری اول

صاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری اول

صاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری اول

صاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری اول

صاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری اول

صاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری اول

صاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری اول

صاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری اول

صاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری اول

صاویر مراسم شهادت امام جواد (ع) ۱۳۹۴ سری اول